RECURSOS DOCENTS DEL RACÓ

Ací us proposem activitats per a fer en l'aula.

Esperem que us agraden!! i que gaudiu fent-les!


Títol de l'activitat
La misteriosa pinça
Objectius
 • Despertar l'interès per la lectura del conte.
 • Fomentar l'estima per la narrativa.
 • Desenvolupar la prensió de pinça digital.
 • Afavorir l'atenció i la comprensió de textos orals.
 • Millorar i ampliar les habilitats orals i comunicatives del/la xiquet/a.
Agrupació
Tot el grup-classe
Duració
15- 25 minuts
Materials
 • Un conte escrit, per exemple La rateta que escombrava l'escaleta. SI VOLEU PODEU SENTIR LA NARRACIÓ D'AQUEST CONTE FETA PER LES CREADORES D'AQUEST RACÓ WIKI: • Una pinça de la roba o similar
 • Fulls, llapis, retoladors, ....
Desenvolupament
En primer lloc, la/el mestra/e mostra als/es xiquets/es el conte triat, que ve tancat amb una pinça, una misteriosa pinça.


Tot seguit, la/el mestra/e els pregunta als xiquets i xiquetes “què és astò?”, “Per què està tancat aquest conte?” “Què penseu?”, i dóna marge als alumnes per a que es comuniquen i es potencie l'expressió oral.


Finalment, la/el mestre/a indica als xiquets/es, amb un to de veu i una expressió gestual apropiada:


“Voleu que llevem la pinça? Voleu saber que hi ha darrere? Sí? D'acord! Però abans heu de fer una cosa...què us pareix si dibuixeu a la rateta? Com penseu que serà? Gran o petita? De quin color?”


Aquestes preguntes o similars serien aplicables al títol del conte que trieu per a treballar.


En aquest punt els alumnes dibuixaran com s'imaginen al protagonista/títol del conte elegit, de manera que l'activitat afavoreix la prensió de pinça digital, molt important per a l'aprenentatge de l'escriptura.

Títol de l'activitat
Ordenem el conte
Objectius
 • Ser capaços de seqüenciar el conte
 • Fomentar l'estima per la narrativa infantil
 • Desenvolupar l'atenció i la comprensió de textos orals
 • Familiaritzar-se am les grafies
 • Ampliar i afiançar vocabulari
 • Fomentar la cooperació i el treball en equip
Agrupació
Tot el grup-classe
Duració
10-15 minuts
Materials
 • Targetes que es corresponguen amb les pàgines il·lustracions del conte en qüestió, en aquest cas La rateta que escombrava l'escaleta.
 • Un suro o un panell per a ordenar-les temporalment.
Desenvolupament
En primer lloc, el/la mestre/a llig en veu alta el conte, mentre mostra les seves il·lustracions, alçant-lo per a tota la classe.

Posteriorment, mentre cada xiquet/a comenta el que més li ha agradat del conte, es reparteixen unes targetes que es corresponen amb les diferents pàgines.

Després, mentre la mestra torna a llegir en veu alta el conte (aquesta vegada sense mostra-ho), cada xiquet/a s'alça de la cadira quan corresponga la seua targeta amb la narració i la pega en el panell.

Una vegada terminada la lectura, es fa una revisió de la seqüenciació i es comenta per tota la classe.

D'aquesta manera, a banda de fomentar, l'atenció i l'estructuració temporal de la narració, els/es xiquets/ es familiaritzen amb les grafies que continga la targeta del conte que els haja tocat.