LA FIGURA DEL NARRADOR

Qui és el narrador?

El narrador és una figura molt important dels contes!!
Docents, pares i mares, és important que sapigueu que el narrador o la narradora és el personatge inventat per l'autor del conte/llegenda/mite/faula, que té la missió de contar la història.

Quins tipus de narradors hi ha?

Els narradors poden adoptar diversos punts de vista, i poden comptar amb diferents informació sobre els fets que estan narrant. Segons això en tenim varies classificacions, com pot ser la següent:


Tercera persona limitada: Quan el narrador es refereix als personatges en tercera persona, però només descriu allò que pot ser vist, sentit o pensat per un sol personatge.


Tercera persona omniscient: Quan el narrador descriu tot allò que veuen, pateixen, senten,... a més dels esdeveniments que no han sigut viscuts per cap personatge. És el tipus de narrador més habitual.Tercera persona observadora: Quan el narrador conta els fets com si fóra testimoni, és a dir, com si els veguera des de fora, però sense conèixer l'interior dels personatges.


Primera persona central: Quan el narrador adopta el punt de vista del protagonista, qui narra els esdeveniments en primera persona.


Primera persona perifèrica: Quan el narrador té el punt de vista d'un personatge secundari que conta en primera persona la vida del protagonista.


Primera persona testimoni: Quan l'acció la conta en primera persona un testimoni que no hi participa.


Segona persona narrativa: Aquest és el tipus de narrador menys habitual: Parla en segona persona de manera que es produeix un diàleg-monòleg del protagonista amb si mateix.

raco1.jpg